Kartka z kalendarza
Dzisiaj jest:
Poniedziałek, 25 stycznia 2021 r.

Imieniny obchodzą:
Paweł, Miłosz, Elwira - wszystkiego najlepszego!!!
Porządek Mszy Św.
w niedziele:
08:30, 10:00, 12:00

w dni powszednie:
według ogłoszeń
Nasz Patron

W jakim przedziale wiekowym jesteś?


Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 24
Wszystkie: 531236

Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii

Aktualności i wydarzenia » Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii

                                                                                  Włocławek, 4 września 2020 r.

 

Komunikat ws. bezpieczeństwa higienicznego w kościołach w czasie pandemii

 

Mając na uwadze, że w związku z pandemią COVID 19 w Diecezji

Włocławskiej teren niektórych powiatów został ogłoszony strefą zagrożoną

dodatkowymi obostrzeniami, a także biorąc pod uwagę fakt pojawiających się ognisk

wirusa i wysokiej liczby zakażeń na terenie kraju, w imię odpowiedzialności za

nasze zdrowie i bezpieczeństwo, przypominam i apeluję do wszystkich wiernych

świeckich, duchownych oraz pracowników kościelnych o stosowanie i przestrzeganie norm sanitarnych w Diecezji Włocławskiej.

 

Apeluję zatem o zastosowanie się do następujących zasad:

1. Ksiądz Proboszcz zobowiązany jest, by przy wejściu do kościoła i obiektów

parafialnych, w widocznym miejscu umieścić informację o obowiązku założenia

maseczki.

2. Podczas Mszy świętych i nabożeństw wierni w kościołach powinni zachowywać dystans między sobą i stosować maseczki zakrywające usta i nos. Należy przypominać o tym obowiązku najlepiej podczas każdej Mszy świętej.

3. Zaleca się, by także przebywający na zewnątrz świątyń mieli zasłonięte usta i nos albo zachowali zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odpowiedniej odległości.

4. Obowiązek noszenia maseczki powinien dotyczyć również księży, gdy nie

sprawują Eucharystii, a podejmują inne obowiązki, a także innych osób

posługujących: ministrantów, szafarzy, kościelnych, itp.

5. W trosce o higienę, w kościołach, kaplicach i innych pomieszczeniach kościelnych powinny być dostępne dla wiernych płyny do dezynfekcji rąk. Przed Eucharystią, a także przed Komunią św., księża i szafarze powinni zdezynfekować swoje dłonie.

6. Dopóki trwa pandemia, rekomenduje się udzielanie Komunii Świętej na dłoń

wiernego. Pamiętać jednak należy, że nie wolno odmówić Komunii Świętej ani do ust, ani na rękę. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko jeden kapłan - udziela on Komunii Świętej najpierw osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą do ust.

7. Księża powinni poinstruować wiernych o sposobie przyjmowania Komunii św. na rękę. Istnieje także potrzeba wyjaśniania wiernym sensu przyjmowania Komunii św. na rękę w czasie pandemii.

8. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią chleba. Podczas Mszy św.

ślubnej można udzielić Komunii Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez zanurzenie.

9. Osoby z widocznymi oznakami infekcji, przeziębienia czy po prostu chore

proszone są o pozostanie w domach, by nie narażać na zarażenie osób zdrowych.

Przypominam, że osoby starsze i chore, pozostające w grupie ryzyka zarażeniem

mogą skorzystać z dyspensy i nie są zobowiązane do uczestnictwa w niedzielnej

Eucharystii. Osoby korzystające z tej dyspensy zobowiązane są w sumieniu do

uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków

społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej oraz do pogłębionej

modlitwy osobistej i rodzinnej.

10. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak

świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba

że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.

Przestrzeganie tych zasad w widoczny dla wszystkich sposób przyczyni się

do tego, iż w poczuciu zaufania i bezpieczeństwa będziemy uczestniczyli w życiu sakramentalnym i parafialnym w czasie pandemii.

Na czas zmagania się z epidemią całej wspólnocie diecezjalnej z serca

błogosławię.

 

+Wiesław Mering

Biskup Włocławski